RieŇ°enia a koment√°re

58.rońćn√≠k – Zadania, koment√°re a rieŇ°enia


58. rońćn√≠k MO – Let√°k so zadaniami √ļloh dom√°ceho kola kateg√≥rie Z4-Z9
pdfpdf
Stiahnutie vo form√°te *.PDF  (300 kB)

58. rońćn√≠k MO – Let√°k so zadaniami √ļloh dom√°ceho kola kateg√≥rie A, B a C
pdfpdf
Stiahnutie vo form√°te *.PDF  (170 kB)

58. rońćn√≠k MO – Koment√°re k √ļloh√°m Ň°kolsk√©ho kolo: kateg√≥rie Z4-Z9
pdfpdf
Z4, Z5 a Z9
pdfpdfRieŇ°enia √ļloh kateg√≥rie Z4 – Z9
Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
dom√°ce kolo
Ň°kolsk√© okresn√© okresn√© okresn√© okresn√© okresn√©
  krajské

pdfpdfRieŇ°enia √ļloh kateg√≥rie A, B a C
C B A
dom√°ce kolo (230 kB) dom√°ce kolo (196 kB) dom√°ce kolo (261 kB)
Ň°kolsk√© kolo (134 kB) Ň°kolsk√© kolo (123 kB) Ň°kolsk√© kolo (170 kB)
krajské kolo (142 kB) krajské kolo (155 kB) krajské kolo (176 kB)
  celoŇ°t√°tne kolo

58.rońćn√≠k MO – v√Ĺsledkov√© listiny krajsk√Ĺch k√īl

kraj Z9 C B A s√ļbor
BANSK√Ā BYSTRICA
BRATISLAVA
KO҆ICE
NITRA
PRE҆OV
TRENńĆ√ćN
TRNAVA
ŇĹILINA
Celoslovenské kolo