Riešenia a komentáre

58.ročník – Zadania, komentáre a riešenia


58. ročník MO – Leták so zadaniami úloh domáceho kola kategórie Z4-Z9
pdfpdf
Stiahnutie vo formáte *.PDF  (300 kB)

58. ročník MO – Leták so zadaniami úloh domáceho kola kategórie A, B a C
pdfpdf
Stiahnutie vo formáte *.PDF  (170 kB)

58. ročník MO – Komentáre k úlohám školského kolo: kategórie Z4-Z9
pdfpdf
Z4, Z5 a Z9
pdfpdfRiešenia úloh kategórie Z4 – Z9
Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
domáce kolo
školské okresné okresné okresné okresné okresné
  krajské

pdfpdfRiešenia úloh kategórie A, B a C
C B A
domáce kolo (230 kB) domáce kolo (196 kB) domáce kolo (261 kB)
školské kolo (134 kB) školské kolo (123 kB) školské kolo (170 kB)
krajské kolo (142 kB) krajské kolo (155 kB) krajské kolo (176 kB)
  celoštátne kolo

58.ročník MO – výsledkové listiny krajských kôl

kraj Z9 C B A súbor
BANSKÁ BYSTRICA
BRATISLAVA
KOŠICE
NITRA
PREŠOV
TRENČÍN
TRNAVA
ŽILINA
Celoslovenské kolo