Krajské komisie

Mgr. Peter Novotný, PhD. – predseda SKMO
KMANM FMFI UK, Bratislava
e-mail: peter.novotny ~ skmo.sk

doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. – podpredseda SKMO

Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D. – predseda krajskej komisie MO Prešov
KFMT FHPV PU v Prešove
Ul. 17. novembra 1
081 16 Prešov
e-mail: jan.brajercik ~ unipo.sk
telefón: 051 7570316
mobil: 0905 182081

doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. – predseda krajskej komisie MO Žilina

prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. – predseda krajskej komisie MO Nitra

doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. – predseda krajskej komisie MO Trnava

Mgr. Martin Kollár, PhD. – predseda krajskej komisie MO Bratislava
KAMŠ FMFI UK, Bratislava
e-mail: makollar ~ gmail.com
mobil: 0902 704 936

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. – predseda krajskej komisie MO Košice

RNDr. Eva Oravcová – predseda krajskej komisie MO Banská Bystrica

RNDr. Soňa Pavlíková, CSc. – predseda krajskej komisie MO Trenčín

Mgr. Mária Gajarová – tajomník

RNDr. Monika Dillingerová, PhD.

Mgr. Štefan Gyürki, PhD.
Fakulta chemickej a potravinarskej technologie STU
Ustav informatizacie, automatizacie a matematiky
e-mail: gypista ~ gmail.com
mobil: 0918 634 115

RNDr. Róbert Hajduk, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
e-mail: robert.hajduk~upjs.sk
mobil: 0904 297 002

RNDr. Ing. František Kardoš, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav matematických vied
Jesenná 5
041 54 Košice
e-mail: frantisek.kardos ~ upjs.sk
mobil: 0904 321 185

doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
FPV UKF v Nitre, Katedra matematiky
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
e-mail: mkmetova ~ ukf.sk
mobil: 0903 211 644

RNDr. Ján Mazák
KI FMFI UK, Bratislava
e-mail: jan.mazak ~ gmail.com
mobil: +421910122184

doc. RNDr. Pavel Novotný, CSc. Žilina
Žilinská univerzita, fakulta PEDaS, KKMHI
e-mail: pavel.novotny ~ fpedas.uniza.sk
web: fpedas.uniza.sk/~novotny
telefón: 041 5133258
mobil: 0949 604350

Mgr. Martin Potočný

RNDr. Oliver Ralík

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav matematických vied
Jesenná 5
041 54 Košice
e-mail: roman.sotak ~ upjs.sk
web: ais.upjs.sk/~sotak
telefón: ++421552346211
mobil: ++421905620391
fax: ++421556222124

prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.