Test 2014

Prikladám môj kľúč, dúfam správnych (zatiaľ neoficiálnych) odpovedí na test s kódovým označením 2106.

1. 26 11. 243 21. D (167 cm)
2. 14 12. 8 22. B (18)
3. -7 13. -4 23. C (x=-1, y=-3)
4. 8 14. 21 24. A (230 cm)
5. -8 15. 102 25. D (4) B (-1/4)
6. 2698 16. 5 26. D (6)
7. 8376 9372 17. 25 27. B (pi*odm(3)/8) A
8. 4 18. 10 28. A (3*odm(3))
9. 35 19. 3 29. A (0) B (1)
10. 3 20. 69 30. D (f4)

Moje názory na test:

  • úloha nevhodná do maturitného testu: 4 a komentár k úlohe 7
  • najľahšia úloha: 1
  • najťažšia úloha: 20
  • najmenej zaujímavá úloha: 25
  • najviac zaujímavá úloha: 17


Test je zverejnený na stránke NÚCEM Matematika 2106.