Test 2013

Prikladám môj kľúč, dúfam správnych (zatiaľ neoficiálnych) odpovedí na test s kódovým označením 8706.

1. 47,75 11. 30 21. E (4 cm)
2. 12 12. 48 22. D (3/5)
3. 13 13. -8 23. B (6)
4. 78,4 14. 3840 24. A
5. 117,28 15. 15,63 25. D (0-1-1)
6. 16,5 16. 60 26. D (3)
7. 8 17. 7 27. C (5:1)
8. 4000 18. 568 28. E (f4 a f5)
9. 2 19. 0 29. C
10. 4 20. 123 30. A (13)

Moje názory na test:

  • úloha nevhodná do maturitného testu: 29
  • najľahšia úloha: 2
  • najťažšia úloha: 24
  • najmenej zaujímavá úloha: 8
  • najviac zaujímavá úloha: 7


Zatiaľ na stránke NÚCEM nie je zverejnený test (hoci od testovania prešlo 14 dní)
Tak aspoň taký neoficiálny test Matematika 8706.