Test 2012

Dnes sa konalo celoslovenské testovanie deviatakov z matematiky. Väčšina stredných škôl vytvára poradovník uchádzačov podľa percentuálneho zisku z testu. Žiaci mali na vyriešenie 20 úloh čas 70 minút. Prvých 10 otázok bolo s otvorenou odpoveďou, t.j. žiaci museli úlohu vyriešiť a do odpovedníka dopísaťčíselnú hodnotu výsledku. Úlohy 11-20 boli s uzavretou odpoveďou, t.j. žiaci si vyberali zo štyroch možností, z ktorých práve jedna bola správna a do odpovedníka označili písmeno správnej odpovede.

TEST A 3160

Moje odpovede z testu prikladám v tabuľke:

1. 6/8 = 75% 11. C (1,7 m)
2. 1 440 € 12. C
3. 62° 13. B (2 815,6)
4. 936 cm3 14. A (5)
5. 27 15. A (-24x2 + 10x)
6. 6,7 kg 16. B (8 + 3 = 11)
7. 40 kg 17. D (15,75 €)
8. 20 18. B (34,6 mm)
9. 9 19. C (180 cm2)
10. 33 m2 20 D (2)


Článok aj na adrese http://blogy.gljs.sk/sjiricek/?p=508