45. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (MMO)
6.7. – 18.7. 2004, Atény

    V dňoch 6. – 18. júla 2004 sa v Grécku uskutočnila 45. Medzinárodná matematická olympiáda (IMO). Zúčastnilo sa jej 486 žiakov stredných škôl z 85 krajín. Každá krajina mohla vyslať najviac 6 súťažiach. Slovensko reprezentovali:

        Jozef Bodnár, Gymnázium Fiľakovo, 3. ročník,
        Ondrej Budáč, Gymnázium Lučenec, 2. ročník,
        Hana Budáčová, Gymnázium Lučenec, 4. ročník,
        Peter Černo, Gymnázium Trenčín, 3. ročník,
        František Simančík, Gymnázium Bratislava, Grösslingová, 3. ročník,
        Tomáš Váňa, Gymnázium Žiar nad Hronom, 4. ročník.

    Pedagogickým vedúcim družstva bol Ján Mazák, študent FMFI Bratislava, vedúcim výpravy SR bol predseda Slovenskej komisie matematickej olympiády (SKMO) doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. z fakulty PEDaS ŽU v Žiline.

PoradieMenoBody za príkladySpoluOcenenie
123456
101.-112.Simančík František74173325II. cena
101.-112.Váňa Tomáš75076025II. cena
113.-123Budáč Ondrej72276024II. cena
244.-263Bodnár Jozef72014115 
244.-263.Budáčová Hana71313015 
244.-263.Černo Peter70071015 

    Naši žiaci sa v súťaži nestratili: Tomáš Váňa, František Simančík a Ondrej Budáč získali strieborné medaily, ďalším trom našim reprezentantom chýbal povestný kúsok šťastia – získali po 15 bodov, pričom na bronzovú medailu bolo treba 16 bodov. Aj oni však získali diplom Honorable Mention, ktorý sa udeľuje účastníkom, ktorí vyriešili bezchybne aspoň jeden zo šiestich (obvykle veľmi náročných) príkladov. Pretože v družstve boli len dvaja maturanti, je tu pre budúci rok prísľub zlepšenia výkonov.

    Absolútnymi víťazmi IMO s plným počtom 42 bodov sa stal jeden Kanaďan, jeden Maďar a dvaja Rusi. IMO je súťaž jednotlivcov, ale býva zvykom sčítať body celého družstva a vznikne tak neoficiálne poradie krajín. V tomto sme získali 119 bodov (vlani len 77 bodov) a skončili sme na 31. mieste. Výber z neoficiálneho poradia krajín: 1. Čína 220 bodov, 2. USA 212, 3. Rusko 205, 4. Vietnam 196, 5. Bulharsko 194, 6. Taiwan 190, 7. Maďarsko 187, 8. Japonsko 182, 9. Irán 178, 10. Rumunsko 176, ... 31. Slovensko 119, 34. Česká republika 109, ..., 38. Francúz-sko 94 (s obrovskou matematickou tradíciou)...

    Usporiadateľmi ďalšej IMO bude Mexiko v dňoch 1. – 12. 7. 2005, a to v meste Cancún. V ďalších rokoch IMO usporiadajú: Slovinsko 2006, Vietnam 2007, Španielsko 2008 a Nemecko 2009.

doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., predseda Slovenskej komisie Matematickej olympiády

kontakt: KM F-PEDaS ŽU, 010 26 Žilina, tel.: 041 - 513 3250, email: balint(at)fpedas.utc.sk