44. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (MMO)
7.7. – 19.7. 2003, Tokio

V dňoch 7. – 19. júla 2003 sa v Tokiu uskutočnila 44. Medzinárodná matematická olympiáda (MMO), ktorá je vypisovaná pre žiakov stredných škôl. Zúčastnilo sa jej 457 súťažiacich z 82 krajín.

Zloženie delegácie SR:
     -  vedúci družstva: doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., fakulta PEDaS ŽU v Žiline
     -  pedagogický vedúci družstva: Mgr. Juraj Földes, FMFI UK Bratislava
     -  súťažiaci:
        Hana Budáčová, G - Lučenec
        Michal Burger, G - Bratislava, Grösslingová
        Péter Koltai, G s vyuč. jazykom maďarským - Komárno
        František Simančík, G - Bratislava, Grösslingová
        Tomáš Váňa, G - Žiar nad Hronom
        Jakub Závodný, G - Bratislava, Grösslingová

Dosiahnuté výsledky:
        Hana Budáčová, 10 bodov
        Michal Burger, 13 bodov, bronzová medaila
        Péter Koltai, 15 bodov, bronzová medaila
        František Simančík, 13 bodov, bronzová medaila
        Tomáš Váňa, 14 bodov, bronzová medaila
        Jakub Závodný, 12 bodov

Komentár k dosiahnutým výsledkom a priebehu súťaže, napr. celkové hodnotenie slov. družstva v porovnaní s inými krajinami:
     IMO je súťaž jednotlivcov (bolo ich celkovo 457), naši 6 žiaci získali 4 bronzové medaile. Vzhľadom na to, že naše družstvo bolo dosť neskúsené (jediný maturant, jeden druhák a štyria tretiaci), je ten výsledok dobrý a naozaj len veľmi málo chýbalo, aby medailu získali všetci.

     Súťaž družstiev sa oficiálne nevyhodnocuje, ale určitý pohľad poskytuje súčet získaných bodov. SR získalo 77 bodov a v tomto neoficiálnom poradí skončilo na 35. mieste z 82 zúčastnených krajín.
     1. Bulharsko 227; 2. Čína 211; 3. USA 188; 4. Vietnam 172; 5. Rusko 167; 6. Kórea 157; ... 9. Japonsko 131; ... 34. ČR 79; 35. SR 77; 36. Singapúr 71;
     Z európskych krajín za nami skončili Belgicko, Azerbajdžan, Nórsko, Bosna a Hercegovina, Arménsko, Španielsko, Macedónsko, Švédsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Fínsko, Rakúsko, Island, Holandsko, Dánsko, Švajčiarsko, Luxemburg, Albánsko, Cyprus, Portugalsko, Írsko, Slovinsko (usporiadateľ IMO 2006).

Dátum a miesto konania nasledujúceho ročníka súťaže vrátane výšky vložného, počet súťažiacich a vedúcich slov. družstva na nasledujúcom ročníku:
     6. - 18. 07. 2004, Atény; vložné hradila usporiadajúca krajina prinajmenšom na posledných troch IMO, takže tento postup sa dá očakávať aj v Grécku; ujasní sa to najneskôr v januári 2004, keď usporiadatelia pošlú oficiálnu pozvánku na MŠSR. Počet súťažiacich z jednej krajiny je maximálne 6 a regule IMO nepripúšťajú počet vedúcich družstva menší ako 2 (vedúci a pedagogický vedúci, ktorý musí cestovať so študentmi).

Iné skutočnosti, ktoré považujete za potrebné uviesť:
     Cestovné formality boli zo strany MŠSR zabezpečené (ako obvykle) veľmi dobre. Stále však príliš zaostávame za ostatnými (aj susednými a taktiež za tými ďaleko menej úspešnými) krajinami pokiaľ ide o ohodnotenie práce vedúcich a tiež samotných súťažiacich. Porovnanie s cenami a honorármi v športových disciplínach totiž pôsobí dosť demotivačne.
     Pokiaľ ide o samotné IMO, Japonci síce zvládli hlavné úlohy usporiadateľa, ale v detailoch bolo až nečakane veľa chýb. Neúmerné čakanie na letisku pri príchode, veľký zmätok pri ubytovaní, nemalé časové sklzy pri väčšine akcií, veľmi slabé jazykové znalosti koordinátorov (v Japonsku jav značne rozšírený); na kvalitu stravy boli síce rozdielne názory, ale obrovskú prevahu mali tie kritické. Izby pre pedagogických vedúcich boli také malé, že okrem postele, mini-stolíka a stoličky sa tam vošiel naozaj len ten jeden človek (žiadna skriňa, WC a umyvárka na chodbe spoločné). Na banketoch sa nikdy žiadne jedlo nedoplnilo, takže napr. ak je z každého druhu 30 porcií a na bankete je 250 ľudí ... Podmienky na prácu však boli dobré.
     Usporiadateľmi ďalších IMO budú: Atény 2004, Mexiko 2005, Slovinsko 2006, Vietnam 2007.

doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., predseda Slovenskej komisie Matematickej olympiády

kontakt: KM F-PEDaS ŽU, 010 26 Žilina, tel.: 041 - 513 3250, email: balint(at)fpedas.utc.sk