43. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (MMO)
18. 07. – 30. 07. 2002, Glasgow

V dňoch 18. 07. – 30. 07. 2002 sa v Glasgowe uskutočnila 43. Medzinárodná matematická olympiáda (MMO), ktorá je vypisovaná pre žiakov stredných škôl. Zúčastnilo sa jej 479 súťažiacich z 84 krajín. Slovensko reprezentovalo šesť žiakov: Radovan Bauer, Peter Bella, Michal Burger, Andrej Osuský, Katarína Quittnerová a Marek Tesař; delegáciu SR viedol vedúci katedry matematiky na F-PEDaS ŽU v Žiline doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., predseda Slovenskej komisie Matematickej olympiády, pedagogický vedúci bol Juraj Földes z FMFI Bratislava.

Priezvisko a meno123456Spolu
Bauer Radovan77172024
Bella Peter66111015
Burger Michal71072017
Osuský Andrej70175020
Quittnerová Katarína77072023
Tesař Marek56171020

Boli sme úspešní, lebo všetci naši súťažiaci získali medailu: Bauer a Quittnerová striebornú, ostatní bronzovú. Žiada sa dodať, že pre Katku Quittnerovú to už bola štvrtá medaila z MMO a to je veľmi zriedkavý úspech. Súťaž je totiž zhora vekovo ohraničená a dostať sa na MMO štyrikrát znamená, že žiak sa už ako prvák na strednej škole vedomostne vyrovnal maturantom, pričom výber reprezentačného družstva je viackolový a nekompromisný.

MMO je súťaž jednotlivcov, ale býva zvykom sledovať aj neoficiálne poradie družstiev. V tomto sme skončili so 119 bodmi na veľmi dobrom 25. mieste, len veľmi tesne za Ukrajinou (124), Brazíliou (123), Poľskom (123), Thajskom (123) a Hong Kongom (120). Stačilo teda len veľmi málo k umiestneniu do prvej dvadsiatky. Z európskych krajín skončili pred nami len 2. Rusko, 4. Bulharsko, 8. Rumunsko, 10. Nemecko, 12-13. Maďarsko, 14. Bielorusko, 19. Francúzsko, 20. Ukrajina, 22. Poľ-sko. V súťaži družstiev vyhrala Čína (212), za ňou tesne nasledovalo Rusko (204), pričom všetci súťažiaci týchto dvoch krajín získali zlaté medaily.

Usporiadateľmi ďalších MMO budú postupne Japonsko, Grécko, Mexiko a Slovinsko.

doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., predseda SKMO