Správa zo 42. ročníka Medzinárodnej matematickej olympiády
USA - Washington DC - 2001

Účasť na 42. MMO v hlavnom meste USA bola rekordná - 473 súťažiacich z 83 štátov. Začnime výsledkami družstva SR.

Katarína QuittnerováG Bilíkova, Bratislava13 bodovbronz
Tomáš KulichG VBN, Prievidza11 bodovbronz
Radovan BauerG Poštová, Košice8 bodov 
Peter BellaG Jura Hronca, Bratislava8 bodov 
Róbert LukoťkaG JGT, Banská Bystrica7 bodov 
Jana SzolgayováG Grösslingová, Bratislava7 bodov 

Vedúcim výpravy SR a zástupcom v medzinárodnej jury bol doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Žilinská univerzita, pedagogickým vedúcim bol Juraj Földes, študent FMFI UK Bratislava.
Výsledky nášho družstva (snáď okrem Tomáša Kulicha) sú veľkým sklamaním predovšetkým pre samotných súťažiacich, ale aj pre všetkých, ktorí s MO odborne a organizačne pracujú. PSKMO bude situáciu analyzovať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa nedopátra k ničomu inému, ako je náš predbežný záver: momentálne zlyhanie. Uveďme však niekoľko faktov.
Jury 4 dni vyberala veľmi (možno až príliš) starostlivo príklady a "podarilo" sa jej vybrať zrejme najťažší výber príkladov v doterajšej histórii MMO. Svedčí o tom fakt, že na bronzovú medailu stačilo 11 bodov zo 42 možných. Na výber príkladov má síce jednotlivec vplyv, ale len jedným hlasom z 83 ... A nič to nemení na skutočnosti, že príklady boli rovnaké pre všetkých a nie ostatní získali veľa bodov, ale my sme ich získali (príliš) málo. Po vedomostnej stránke totiž aj najslabší člen nášho družstva mohol (a mal!) dosiahnuť aspoň 16 bodov...
Príprava nášho družstva nebola horšia, ako po iné roky a aj pri takých ťažkých vybraných príkladoch mohlo družstvo získať dve strieborné a štyri bronzové medaily. Trend vo svete je však taký, že po celoštátnom kole MO má širší výber žiakov dlhšie sústredenie a so žiakmi užšieho výberu sa pracuje niekde tri mesiace nepretržite. A niekde je to ešte ostrejšie. Tu však vzniká otázka zosúladenia snahy po úspechu na MMO s ostatnými povinnými predmetmi, najmä pre maturantov. Nič to však nemení na tom, že máme čerstvú ponuku zúčastniť sa aj prípravy v zahraničí. Je to najmä otázka financií, jazykových znalostí žiakov a časových možností. Toľko predbežná analýza.
Maximálny počet 42 bodov dosiahli a absolútnymi víťazmi sa stali dvaja číňania a dvaja američania, 0 bodov "dosiahlo" 28 žiakov. Všetkých 6 čínskych žiakov získalo zlaté medaily a s 225 bodmi (z 252 možnách) aj prvenstvo síce v neoficiálnej, ale predsa len sledovanej súťaži družstiev. Nasledovali USA 196, Rusko 186, Bulharsko a Kórea po 185, Kazachstan (okrem iného aj tvrdá trojmesačná príprava) 168 ...
Uveďme ešte niektoré neobvykle slabé výsledky: 15. Rumunsko 129 bodov, 21. Maďarsko 104 bodov, a na druhej strane niektoré viac ako prekvapujúco dobré výsledky: 16. Brazília 120 bodov, 33. Cyprus 78 bodov. Rozhodovanie jury o diskvalifikácii Cypru skončilo o pol tretej ráno a čiastočne vinou (inak výborného) predsedajúceho prof. Ronalda Grahama skončilo fiaskom MMO - k diskvalifikácii nedošlo. A malo... Lenže mnoho leadrov nebolo ochotných vziať na seba zodpovednosť pri hlasovaní. Okrem obťažnosti a spôsobe výberu príkladov práve toto bude asi téma na najväčšie zamyslenie sa všetkých kompetentných o budúcnosti MMO, aby sa táto nezačala uberať nesprávnym smerom. Pretože ním vykročila...
44. Česká republika 57 bodov, 47. Slovensko 54 bodov. Za nami z európskych krajín skončili Nórsko, Bosna a Herzegovina, Holandsko, Rakúsko, Litva, Švajčiarsko, Španielsko, Írsko, Fínsko, Slovinsko (usporiadateľ MMO 2006), Švédsko, Dánsko, Belgicko, Albánsko, Island, Portugalsko, Luxembursko. Len na okraj: v prípravnom trojstretnutí Poľsko-ČR-SR sme boli pred českými priateľmi - ktorým sa posledné roky neveľmi darí - o 26 bodov. Taký výsledok bol v silách a schopnostiach našich žiakov aj teraz a znamenal by predstihnutie ďalších 9-10 európskych krajín a miesto v prvej tridsiatke.
MMO pripravili organizátori veľmi dobre, aj keď občas mohla byť informovanosť jury väčšia. Súťažiaci bývali v univerzitnom mestečku George Mason kúsok od Washingtonu, DC, a mali veľmi bohatý sprievodný program.
Aj touto cestou ďakujem Oddeleniu služieb medzinárodnej spolupráce MŠ SR v Dúbravke za starostlivo pripravenú účasť slovenskej reprezentácie na MMO.
43. MMO sa koná v Glasgove 18.-31.07.2002. SKMO určite urobí všetko pre to, aby bola pre nás úspešnejšia. (Možno by stačilo, keby žiaci nechali zbrklosť doma.) A Katka Quittnerová má už z MMO tri bronzové medaily - a to je nemalý úspech, lebo psychický tlak (navzdory našej snahe) bol veľký. Ak si vybojuje v družstve 2002 účasť, má nádej zaradiť sa medzi absolútne najúspešnejších účastníkov MMO. Štyri medaily totiž má málokto.

doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
predseda SKMO